Geluidsnorm warmtepomp

Wat is de geluidsnorm voor een warmtepomp?

De geluidsnorm voor een warmtepomp is 40 dB. Sinds april 2021 zijn er geluidseisen gesteld aan warmtepompen die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. De warmtepomp mag geen geluidsoverlast veroorzaken bij de buren en daardoor niet meer dan 40 dB geluid produceren. Lees in ons blog Warmtepomp Geluid voor meer informatie en oplossingen.

Geluidsnorm warmtepomp bouwbesluit

De nieuwe geluidsnorm voor een warmtepomp is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2020, 62676) die gelijktijdig inwerking is getreden. 

Een warmtepomp heeft een geluidsproductie van ca. 55 dB op 1 meter afstand. Over het algemeen kan gesteld worden dat bij een verdubbeling van de afstand het geluid 6 dB reduceert. Om binnen de geluidsnormen te blijven dient de buitenunit dus op > 5 meter van de perceelsgrens af geplaatst te worden. Een geluidreducerende omkasting is een goed alternatief waarmee de afstand tot de perceelgrens tot 1 a 2 meter wordt gereduceerd.


De bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan men vooraf aannemelijk maken dat voldaan wordt aan de geluidseis.

Voor berekeningen aangaande geluidsproductie van warmtepompen heeft de Rijksoverheid een rekentool en handleiding opgesteld.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/12/rekentool-geluid-van-buiten-opgestelde-installaties-voor-warmte–en-koudeopwekking

 

 


Volg onze ontwikkelingen

Schrijf je hieronder in om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Stilte & Duurzaamheid voor jouw warmtepomp

© 2024 · FluisterBox · Alle rechten voorbehouden.